Giá bán phân khu Sunrise Villas – ID Juntion

id junction long thành

      Giai đoạn 1 của phân khu Sunrise Villas của dự án ID Junction đã mở bán ngày 11/07/2021 và đã bán hết 100% giỏ hàng.

      Giai đoạn 2 của phân khu Sunrise Villas dự kiến mở bán vào đầu tháng 10/2021. Hiện tại đang Booking 100 triệu/Booking.

Giá bán dự kiến của giai đoạn 2 như sau:

The Spring (7m x 15m): ~55 triệu/m2

The Spring+ (8m x 15m): ~55 triệu/m2

The Bliss (10m x 17m): ~60 triệu/m2

The Infinity (10m x 20m): ~63 triệu/m2

Garden Shophouse (7m x 15m): ~70 triệu/m2

Hotline PKD: 0846.333.306 – 0848.575.686

Tiến độ thanh toán giai đoạn 2 phân khu Sunrise Villas dự án ID Junction

Kỳ thanh toán Ghi chú Thời gian
(Dự kiến)
PA 1 Thanh toán Chuẩn PA 2 TT nhanh 50% PA 3 TT nhanh 60% PA 3 TT nhanh 70%
Đợt 1 Ký Hợp đồng tư vấn (HĐTV) Tháng 10.2021 10% 50% 60% 70%
Đợt 2 3 tháng kể từ ngày ký HĐTV Tháng 01.2022 10%
Đợt 3 6 tháng kể từ ngày kys HĐTV Tháng 03.2022 10%
Ký HĐMB Trong vòng 11 tháng kể từ ngày
 ký HĐTV (+/- 90 ngày)
Tháng 09/2022
Đợt 4 1 tháng kể từ ngày ký HĐMB Tháng 10/2022 7% 7% 5%
Đợt 5 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 4 Tháng 01/2023 7%
Đợt 6 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 5 Tháng 04/2023 7% 7%
Đợt 7 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 6 Tháng 07/2023 7% 5%
Đợt 8 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 7 Tháng 10/2023 6% 6%
Đợt 9 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 8 Tháng 01/2024 6%
Đợt 10 Thông báo bàn giao nhà Quý I/2024 25% 25% 25% 25%
Đợt 11 Thông báo bàn giao GCN QSH Quý IV/2024 5% 5% 5% 5%
  Tổng cộng    100% 100% 100% 100%
  Chiết khấu TT nhanh     4,5% 6,3% 7,8%

Lưu ý:
– Khách hàng thanh toán sớm 30% ngay khi ký HĐTV sẽ được tặng 01 lượng vàng, trừ
trực tiếp vào giá bán.
– Chiết khấu thanh toán nhanh sẽ được trừ trên giá tổng và chia về các đợt thanh toán
theo tiến độ thanh toán của phương thức đó.
– Thời gian bàn giao nhà dự kiến: Q4/2023 -QI/2024

Bảng tính giá tham khảo cho căn biệt thự song lập Spring:

– Diện tích đất: 7m x 15m (105m2)

– Diện tích sàn: 214m2

– Giá bán: 5.700.000.000 vnđ

Phương thức thanh toán

Sản phẩm Biệt thự song lập: 7mx15m (105m2) Thời gian
(Dự kiến)
Thanh toán chuẩn
Kỳ thanh toán Mốc tiến độ thanh toán Giá bán gốc: 5.700.000.000 vnđ
Tỷ lệ  Số tiền  
Đợt 1 Ký Hợp đồng tư vấn (HĐTV) Tháng 10/2021 10% 570.000.000
Đợt 2 3 tháng kể từ ngày ký HĐTV Tháng 01/2022 10% 570.000.000
Đợt 3 6 tháng kể từ ngày ký HĐTV Tháng 04/2022 10% 570.000.000
Ký HĐMB Trong vòng 11 tháng kể từ ngày
 ký HĐTV (+/- 90 ngày)
Tháng 09/2022 –  
Đợt 4 1 tháng kể từ ngày ký HĐMB Tháng 10/2022 7% 399.000.000
Đợt 5 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 4 Tháng 01/2023 7% 399.000.000
Đợt 6 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 5 Tháng 04/2023 7% 399.000.000
Đợt 7 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 6 Tháng 07/2023 7% 399.000.000
Đợt 8 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 7 Tháng 10/2023 6% 342.000.000
Đợt 9 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 8 Tháng 01/2024 6% 342.000.000
Đợt 10 Thông báo bàn giao nhà (+-90 ngày)  Quý I/2024 25% 1.425.000.000
Đợt 11 Thông báo bàn giao GCN QSH Quý IV/2024 5% 285.000.000
  Tổng cộng    100% 5.700.000.000
Sản phẩm Biệt thự song lập: 7mx15m Thời gian
(Dự kiến)

Thanh toán nhanh: 50%, Chiết khấu: 4,5%

Kỳ thanh toán Mốc tiến độ thanh toán Giá bán: 5.443.500.000 vnđ
Tỷ lệ Số tiền
Đợt 1 Ký Hợp đồng tư vấn (HĐTV) Tháng 10/2021 50% 2.721.750.000
Đợt 2 3 tháng kể từ ngày ký HĐTV Tháng 01/2022
Đợt 3 6 tháng kể từ ngày ký HĐTV Tháng 04/2022
Ký HĐMB Trong vòng 11 tháng kể từ ngày
 ký HĐTV (+/- 90 ngày)
Tháng 09/2022
Đợt 4 1 tháng kể từ ngày ký HĐMB Tháng 10/2022 7% 381.045.000
Đợt 5 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 4 Tháng 01/2023
Đợt 6 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 5 Tháng 04/2023 7% 381.045.000
Đợt 7 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 6 Tháng 07/2023 – 
Đợt 8 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 7 Tháng 10/2023 6% 326.610.000
Đợt 9 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 8 Tháng 01/2024 –  
Đợt 10 Thông báo bàn giao nhà (+-90 ngày)  Quý I/2024 25% 1.360.875.000
Đợt 11 Thông báo bàn giao GCN QSH Quý IV/2024 5% 272.175.000
  Tổng cộng    100% 5.443.500.000
Sản phẩm Biệt thự song lập: 7mx15m (105m2) Thời gian
(Dự kiến)

Thanh toán nhanh: 60%, Chiết khấu: 6,3%

Kỳ thanh toán Mốc tiến độ thanh toán Giá bán: 5.340.900.000 vnđ
Tỷ lệ  Số tiền
Đợt 1 Ký Hợp đồng tư vấn (HĐTV) Tháng 10/2021 60% 3.204.540.000
Đợt 2 3 tháng kể từ ngày ký HĐTV Tháng 01/2022
Đợt 3 6 tháng kể từ ngày ký HĐTV Tháng 04/2022
Ký HĐMB Trong vòng 11 tháng kể từ ngày
 ký HĐTV (+/- 90 ngày)
Tháng 09/2022
Đợt 4 1 tháng kể từ ngày ký HĐMB Tháng 10/2022 5% 267.045.000
Đợt 5 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 4 Tháng 01/2023
Đợt 6 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 5 Tháng 04/2023
Đợt 7 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 6 Tháng 07/2023 5% 267.045.000
Đợt 8 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 7 Tháng 10/2023
Đợt 10 Thông báo bàn giao nhà (+-90 ngày)  Quý I/2024 25% 1.335.225.000
Đợt 11 Thông báo bàn giao GCN QSH Quý IV/2024 5% 267.045.000
  Tổng cộng    100% 5.340.900.000
Sản phẩm Biệt thự song lập: 7mx15m Thời gian
(Dự kiến)
Thanh toán nhanh 70%, Chiết khấu 7,8%
Kỳ thanh toán Mốc tiến độ thanh toán Giá bán: 5.255.400.000
Tỷ lệ Số tiền  
Đợt 1 Ký Hợp đồng tư vấn (HĐTV) Tháng 10/2021 70% 3.678.780.000
Đợt 2 3 tháng kể từ ngày ký HĐTV Tháng 01/2022
Đợt 3 6 tháng kể từ ngày ký HĐTV Tháng 04/2022
Ký HĐMB Trong vòng 11 tháng kể từ ngày
 ký HĐTV (+– 90 ngày)
Tháng 09/2022
Đợt 4 1 tháng kể từ ngày ký HĐMB Tháng 10/2022  –
Đợt 5 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 4 Tháng 01/2023
Đợt 6 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 5 Tháng 04/2023
Đợt 7 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 6 Tháng 07/2023
Đợt 8 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 7 Tháng 10/2023
Đợt 9 3 tháng kể từ ngày đến hạn đợt 8 Tháng 01/2024
Đợt 10 Thông báo bàn giao nhà (+-90 ngày)  Quý I/2024 25% 1.313.850.000
Đợt 11 Thông báo bàn giao GCN QSH Quý IV/2024 5% 262.770.000
  Tổng cộng    100% 5.255.400.000

 

Đăng kí nhận thông tin dự án ID Junction

  Nhận thông tin: Mặt bằngBảng giáThiết kếPháp lý
  Sản phẩm: Garden Shophouse (7m x 15m)The Spring (7m x 15m)The Spring+ (7m x 15m)The Bliss (10m x 17m)The Infinity (10m x 20m)


  Phòng kinh doanh dự án ID Junction Long Thành:

  – Địa chỉ: Số A.SH.32 Swanpark, Đường số 7, KĐT Đông Sài Gòn, Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai

  – Chuyên viên tư vấn: Đoàn Xuân Nam

  – Hotline: 0848.575.686 – 0846.333.306

  – Email: doanxuannam.land@gmail.com